Bun venit!

,,Școala în oglinda timpului” - 150 de ani de învățământ în localitatea Iaslovăț

Când au trecut 150 de ani de învățământ în Iaslovăț? Cum a zburat timpul atât de repede? De 150 de ani a sunat clopoţelul chemând elevii în sălile de clasă. O scânteie izvorâtă din sacrificiu şi dăruire a luminat mintea a 150 de generaţii. Şcoala este la un moment al bilanţului, este o zi emoţionantă la cei 150 ani de învăţământ în Iaslovăţ. Este altă şcoală acum, dar pe aceea n-o poţi uita. Și astăzi sunt bănci, catedre, coridoare, dar sunt altele, te ataşezi de o lume pe care ai părăsit-o, dar continuă să pâlpâie în sufletul dumneavoastră, stimaţi dascăli. Orice facem noi ca ființă umană se află sub semnul timpului, suntem într-o zbatere și într-o luptă continuă cu timpul. Știm însă că prin inteligență, prin sensibilitate, putem să învingem forța nemiloasă a timpului. Nu a fost uşor pentru cei care au pus bazele învăţământului în 1863, memoria lor trebuie să fie sfântă pentru noi. Este vrednic de aducere aminte faptul că, prin curajul şi hotărârea câtorva oameni excepţionali, care au înţeles vremurile, şi prin entuziasmul unor invăţatori, s-au infiinţat primele clase de elevi.
Îmi revine și mie, astăzi, la ceas aniversar, deosebita onoare şi cinste de a mă adresa dumneavoastră, în calitate de director al Școlii Nr.1 Iaslovăț. De câte ori ni se întâmplă ceva deosebit în viaţă, primim acest fapt cu bucuria împlinirii noastre, ca fiinţe efemere, într-o lume în care vârtejul cotidian ne amestecă ameţitor zile si nopţi, valori si deşertăciuni, amăgiri şi certitudini.
Foarte greu este de a evalua munca noastră. Cum să măsurăm şi să contabilizăm dăruirea, pasiunea, sufletul şi sănătatea puse în slujba copiilor acestei şcoli? Putem spune că satisfacţiile le-am primit de la cei care au fost elevii şcolii noastre. Cum să nu te simţi împlinit şi mândru totodată când foştii elevi, astăzi părinţi, aici au învățat carte, aici au început să se formeze ca oameni, aici li s-au modelat sufletele şi li s-a înzestrat mintea?!
Realizările şcolii vin să susţină şi să întărească profesionalismul celor care au slujit și slujesc această şcoala. Viaţa sutelor de învățători şi profesori, cu frumuseţile şi amărăciunile ei, a oprit între ziduri tinereţea ce a rămas a şcolii şi spiritului. Timpul trece şi ne învelește pe toţi cu o umbră a uitării.
Vrem să arătăm concetățenilor și oaspeților noștri că vom păstra cu orice preț istoria și tradiția, dar, în același timp, trebuie să contribuim cât mai mult posibil la modernizarea instituției numite ŞCOALĂ. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Iaslovăţ şi-a asumat dintotdeauna rolul de a contribui la formarea cetăţenilor de mâine, activi şi responsabili, capabili să răspundă provocărilor societăţii contemporane. Ne mândrim cu absolvenţi de seamă, oameni care au îndrăznit, au sperat, au izbutit.
În spatele acestor imagini se ascunde şi bate inima şcolii. O şcoală vie, matură şi modernă în gândire, puternică prin rădăcini şi tradiţii.
În fiecare zi redescoperim valoarea lucrurilor simple, sensurile profunde şi adevărate ale unor cuvinte precum prietenie, altruism, spirit de echipă.
Dincolo de abilităţi, deprinderi şi competenţe, ne-am dori să formăm oameni cu valori morale puternice, oameni care să creadă mai mult în „a fi” şi „a deveni” decât în „a avea”, care să preţuiască viaţa şi mintea umană, libertatea şi toleranţa.


Director,
prof. Prisacariu Victor

Noutăți

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”