CONSILIEREA PĂRINȚILOR - PROGRAM

Nr. crt. Clasa Ziua / Ora Profesor
1 Grupa mică Luni: 12 - 13 Edu. Gheorghiu Andreea
2 Grupa mijlocie Vineri: 12 - 13 Edu. Tiperciuc Măriuța
3 Grupa mare Vineri: 12 - 13 Edu. Onuț Lăcrămioara
4 Pregătitoare Miercuri: 16 - 17 Înv. Horvat Maria
5 I Miercuri: 16 - 17 Înv. Luca Adrian
6 a II-a Miercuri: 16 - 17 Înv. Câmpan Adriana
7 a III-a Luni: 16 - 17 Înv. Hrincescu Gheorghina
8 a IV-a A Joi: 16 - 17 Înv. Buliga Valentina
9 a IV-a B Joi: 16 - 17 Înv. Andrișan Georgeta
10 a V-a Vineri: 1230 - 1330 Prof. Irimescu Maria
11 a VI-a A Miercuri: 1230 - 1330 Prof. Proțiuc Mihaela
12 a VI-a B Vineri: 1330 - 1430 Prof. Teleagă Maria
13 a VII-a A Marți: 1230 - 1330 Prof. Prisacariu Viorica
14 a VII-a B Marți: 1230 - 1330 Prof. David Bogdan
15 a VIII-a A Miercuri: 1230 - 1330 Prof. Mațepiuc Carmen
16 a VIII-a B Marți: 1230 - 1330 Prof. Teleagă SorinaConducerea Consiliului Reprezentativ al Părinților - 2014-2015

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția
1 Siminiuc Maria președinte
2 Solovastru Maria vicepreședinte
3 Strugari Dorica membru
4 Apetri Dorina membru
5 Şorea Viorica secretarTabel nominal cu membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților - an școlar 2014 - 2015

Nr. crt. Numele și prenumele președintelui Comitetului de părinți Clasa
1 Coaja Doina Maria Grupa mică
2 Solovastru Rodica Grupa mijlocie
3 Utale Corina Grupa mare
4 Buliga Brindusa pregătitoare
5 Olaru Maria I
6 Strugari Dorica a II-a
7 Magdici Didina a III-a
8 Buliga Doinita a IV-a A
9 Strugari Brindusa a IV-a B
10 Avram Dinu a V-a A
11 Strugari Ion a VI-a A
12 Strugari Ioana a VI-a B
13 Siminiuc Maria a VII-a A
14 Olaru Maria a VII-a B
15 Olari Didina a VIII-a A
16 Utale Corina a VIII-a BTematica activităților C.R.P. Iaslovăț - 2014-2015

Nr. crt. Data Tema activității Responsabili
1 2 octombrie 2014 Prezentarea Raportului de activitate pentru anul școlar 2013/2014
Prezentarea Planului de activitate pentru anul scolar 2014-2015
Alegerea conducerii CRP si a reprezentantilor in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar
Consilierul educativ

Responsabil Comisie CEAC, Resp. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței
2 4 decembrie 2014 ,,Calculatorul – avantaje şi dezavantaje”
Prezentarea RO.I, ROFUIP

Noutăţi legislative
Consilierul educativ

Comitetul de părinți
3 27 februarie 2015 ,,Siguranţa copiilor nostri”

Propuneri pentru activităţi care se vor desfăşura in Săptămâna -,,Școala altfel”
Director
Consilierul educativ
Poliţia Iaslovăț
Organizația ,,Salvaţi Copiii”
Fundația de Evaluare în Educație
4 4 mai 2015 „Cum prevenim abuzul și efectele lui asupra copilului” – curs pentru părinți Consilierul educativ
Invitat psiholog

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”