Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Nr.1 Iaslovăț
an școlar 2014-2015

I. Învățământ primar

ARIA CURRICULARĂ/DISCIPLINA Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
I. Limbă și comunicare 6 8 7 8 7
1. Limba și literatura română 5 7 6 6 5
2. Limba modernă 1 1 1 1 2 2
II. Matematică și științe ale naturii 4 4 5 5 5
1. Matematică 3 3 4 4 4
2. Științe ale naturii 1 1 1 1 1
III. Om și societate 3 2 2 2 4
1. Educație civică - - - 1 1
2. Istorie - - - - 1
3. Geografie - - - - 1
4. Dezvoltare personală 2 1 1 - -
5. Religie 1 1 1 1 1
IV. Arte 2 2 3 2 2
1. Educație plastică - - 1 1 1
2. Educație muzicală 2 2 2 1 1
V. Educație fizică și sport 2 2 2 2 2
VI. Tehnologii 1 2 1 1 1
1. Abilități practice 1 2 1 1 1

II. Învățământ gimnazial

ARIA CURRICULARĂ/DISCIPLINA Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
I. Limbă și comunicare 9 8 8 9
1. Limba și literatura română 5 4 4 4
2. Limba modernă 1 2 2 2 2
3. Limba modernă 2 2 2 2 2
4. Limba latină - - - 1
II. Matematică și științe ale naturii 5 8 10 9
1. Matematică 4 4 4 4
2. Fizică - 2 2 2
3. Chimie - - 2 2
4. Biologie 1 2 2 1
III. Om și societate 3 3 4 6
1. Cultură civică - - 1 1
2. Istorie 1 1 1 2
3. Geografie 1 1 1 2
4. Religie 1 1 1 1
IV. Arte 2 2 2 1
1. Educație plastică 1 1 1 0.5
2. Educație muzicală 1 1 1 0.5
V. Educație fizică și sport 2 2 2 1
VI. Tehnologii 1 1 1 1
1. Educație tehnologică 1 1 1 1
VII. Consiliere și orientare 1 1 1 1
Discipline opționale 1 1 1 1
TOTAL 24 26 29 29

Curriculum la decizia şcolii

NR. CRT. DENUMIREA OPȚIONALULUI CLASA
1 Sa crești mare și voinic Grupa mijlocie
2 Călătorie în lumea poveștilor
Mâini dibace, iată ce pot face
Grupa mare
3 Buzunarul cu idei Pregătitoare
4 Minunata lume a operelor literare pentru copii I
5 Matematica aplicata a II-a
6 Pe aripile cuvintelor a III-a
7 Pe aripile cuvintelor a IV-a A
8 Pe aripile cuvintelor a IV-a B
9 Geografie - aprofundare a V-a
10 Geografie - aprofundare a VI-a A
11 Geografie - aprofundare a VI-a B
12 Prietenul meu, calculatorul a VII-a A
13 Prietenul meu, calculatorul a VII-a B
14 Prietenul meu, calculatorul a VIII-a A
15 Prietenul meu, calculatorul a VIII-a B

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”