Ofertă educațională

Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăţ este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Școala noastră urmărește:

  • să creeze un mediu educaţional prietenos;
  • să satisfacă nevoia elevului de a se simţi integrat în colectivul clasei;
  • identifică aptitudinile copiilor pentru a le putea valorifica astfel încât acesta să aibă o imagine pozitivă despre sine;
  • cultivă respectului pentru puncte de vedere si idei diferite în cadrul unor strategii didactice de învatare bazate pe discutii şi dezbateri;
  • formarea competentelor de baza, necesare trecerii într-o treapta superioara de educatie si, mai târziu, la viata de adult

Dotări

Investitiile adaugate in ultimii ani au facut ca Scoala Gimnaziala Nr.1 Iaslovăţ să poata oferi spatiile, materialele didactice, si aparatura specifice oricarui tip de activitate:

  • -cabinet de informatica dotat cu 10 calculatoare conectate la internet, imprimantă, videoproiector;
  • cabinete de geografie, biologie, limba română, matematică, fizică-chimie;
  • două săli de grădinită (se lucrează la clădirea noua pentru invăţământul preşcolar);
  • bibliotecă, cu peste 4000 de volume;

Elevii au posibilitatea să-și dezvolte competențele digitale atât în timpul orelor de TIC cât și după terminarea orelor de curs. De semenea elevii se pot documenta consultând: enciclopedii, atlase, dicționare, avănd și acces la internet pentru pregătirea temelor.

Cadrele didactice

Elevii sunt instruiti de o echipa de cadre didactice calificate, cu grade didactice, cu dragoste deosebită pentru copii. Majoritatea cadrelor didactice participa in fiecare an la cursuri de perfectionare.

Activități extrașcolare

Elevii au nevoie de actiuni care să le lărgească universul de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se bucura invățând. In acest scop, școala noastră desfășoară activități extrașcolare diversificate astfel ca fiecare elev să aibă posibilitatea să-și aleagă activitatea dorită.

Siguranță

Pentru că ne preocupă in mod deosebit siguranța elevilor noștri precum și a personalului școlii, clădirea școlii este dotată cu sistem video de supraveghere precum și cu sistem de alarmă. Elevii sunt supravegheași in timpul pauzelor de un număr de 2 cadre didactice.

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”