Personal didactic

Nr. crt. Nume și prenume Funcția didactică Specialitatea și statutul
1 Prisacariu Victor Prof. – Director Geografie titular - gr.I
2 Onuț Lăcrămioara Edu. – grupa mare Educatoare – titular- gr.I
3 Tiperciuc Măriuța Edu. – grupa mijlocie Educatoare – titular- def
4 Gheorghiu Andreea Edu. – grupa mică Educatoare – suplinitor
5 Horvat Maria Înv. – clasa pregătitoare Înv.- suplinitor –grd.I
6 Luca Adrian Înv. – clasa I Înv- titular –def.
7 Câmpan Adriana Înv. – clasa a II-a Înv. suplinitor gr.II
8 Hrincescu Gheorghina Înv. – clasa a III-a Înv. suplinitor cumul- grd.I
9 Buliga Valentina Înv. – clasa a IV-a A Înv.- suplinitor – def.
10 Andrișan Georgeta Înv. – clasa a IV-a B Înv. titular – gr.I
11 Irimescu Maria Prof. dirig. – clasa a V-a Lb. engleză – suplinitor debutant
12 Proțiuc Mihaela Prof. dirig. – clasa a VI-a A Ed. fizică - titular - debutant
13 Teleagă Maria Prof. dirig. – clasa a VI-a B Lb. română - titular - debutant
14 Prisacariu Viorica Prof. dirig. – clasa a VII-a A Biologie/ed.tehno./TIC - titular Grd.I
15 David Bogdan Prof. dirig. – clasa a VII-a B Istorie/lb.franceză - titular Grd.II
16 Mațepiuc Carmen Prof. dirig. – clasa a VIII-a A Chimie- suplinitor –Def.
17 Teleagă Sorina Prof. dirig. – clasa a VIII-a B Lb.romănă-titular –Def.
18 Cîmpan Gheorghe Prof. Fizică- stagiar
19 Ciotău Stela Prof. Matematică- suplinitor cumul
20 Onesemniuc Gheorghe Prof. Rel.ortodoxă- titular –grd.I
21 Grab Dorel Prof. Rel. pent.- suplinitor nec.

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”